سوالات / راهنما

مقررات سایت

آشنایی با قوانین شرط بندی در سایت

1.مقدمه

1.1. در هنگام ثبت پیش بینی در سایت ، کاربر تایید و موافقت می کند که قوانین راخوانده ، متوجه شده و به آنها پایبند می باشد.

1.2. این مجموعه قوانین و برنامه های سایت ، توسط وزارت اقتصاد کنترل و هدایت میشود.

1.3. هر گونه اختلاف نظر بانحوه ی استفاده از سایت باید به ادرس ایمیل ارسال شود

1.4.سایت زرد بت اختیار ایجاد هر گونه تغییر در سایت ، ایجاد محدودیت ثبت پیش بینی و ایجاد محدودیت در پرداخت را خواهد داشت و در صورت هر گونه تغییری به کاربران از پیش اطلاع رسانی خواهد شد.

1.5. سایت این اختیار را دارد که در هر زمانی قوانین ثبت شرط را بروزرسانی کرده ، اصلاح یا ویرایش و حتی تکمیل کند.

3.1. کاربر نگهداری اطلاعات به کاربری است بایستی معیارهای حساب خود دسترسی غیرمجاز را نماید عملی توسط  کاربری رمز دارنده حساب تأیید بگیرد محسوب‌گردد.اگر مشکوک که کاربری  رمز او شخص ربوده است، هر این را که ارسال به پشتیبانی حساب را طور مسدود تا‌های صورت.

0.1.برای از اطلاعات کاربران، با از ایمیل طول‌نام برقرار‌کندادامه درقوانین پیش بینی ورزشی


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.